Navigatiekoppelingen overslaandetail

ae7ba144-e486-430a-b2df-caa099643ae6

 — UGCHELEN, Van Golsteinlaan 20

Effectieve Functioneringsgesprekken deel 1

Besloten bijeenkomst

Vragen? Mail naar evenementen@tln.nl

woensdag 9 december
09:30 tot 16:30 uur

Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel
Routebeschrijving

Van Golsteinlaan 20
7339 GT UGCHELEN

10 deelnemers
Besloten bijeenkomst

Effectieve Functioneringsgesprekken deel 1

De volgende thema’s komen aan de orde:
1. Inhoud
De systematiek van een functioneringsgesprek en de plaats van een beoordeling daarin.
De inhoud van een goed gesprek..
De opbouw van een goed gesprek.
Gespreksvoorbereiding.

2. Gespreksvaardigheden
Het effectief voeren van een functioneringsgesprek.
Gesprekstechnieken.

3. Het oefenen van gesprekken.

 
Doelgroep
De workshop Effectieve functioneringsgesprekken deel 1’ is bedoeld voor degenen die deze gesprekken (gaan) voeren. Heb je deze al een keer gevolgd en wil je jezelf verder ontwikkelen? Geef je dan op voor de verdiepingsworkshop ‘Effectieve functioneringsgesprekken deel 2’ via de agenda op de TLN website. Of stuur een mail naar workshop@tln.nl

Programma

DEEL 1
09.15 uur Ontvangst
09.30 uur Workshop
16.30 uur Einde workshop
Voor een lunch wordt gezorgd

Wij bieden deze workshop kosteloos aan. Om dit te kunnen
blijven doen vragen wij jou om ons bij verhindering uiterlijk
10 werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen per e-mail
(
workshop@tln.nl) of telefoon (088-4567184). Zeg je binnen
10 werkdagen af of ben je afwezig dan zijn wij genoodzaakt
om € 75,- in rekening te brengen.

TLN houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM; dit geldt ook
voor de locaties waar TLN gebruik van maakt. Je ontvangt een
week voorafgaand aan de training een bericht met de
veiligheidsinstructies die op dat moment van toepassing zijn.
Bij te weinig aanmeldingen en/of verandering van de maatregelen
vanwege het coronavirus kan TLN de training te allen tijde annuleren.

Wil je jezelf na deel 1 nog verder ontwikkelen? Geef je
dan op voor de
verdiepingsworkshop
‘Effectieve functioneringsgesprekken deel 2
via de agenda op de TLN website of stuur een mail naar
workshop@tln.nl .

 

10 van maximaal 14 deelnemers

Besloten bijeenkomst

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.
Vragen? Mail naar evenementen@tln.nl.