Navigatiekoppelingen overslaandetail

58605b33-d294-4376-a440-86ac6ababe73

 — ZOETERMEER, Boris Pasternaklaan 22

Incompany | Training Sociale Veiligheid en Omgaan met Stress (code 95 U15-1)

Besloten bijeenkomst

Vragen? Mail naar evenementen@tln.nl

woensdag 23 september
09:00 tot 17:00 uur

TLN Transport en Logistiek Nederland
Routebeschrijving

Boris Pasternaklaan 22
2719 DA ZOETERMEER

1 deelnemers
Besloten bijeenkomst

Incompany | Training Sociale Veiligheid en Omgaan met Stress (code 95 U15-1)

Wat ga je doen?
Aan de hand van zelfscans krijg je inzicht in de oorzaken van de stress. Daarvoor krijg je tijdens de cursus gerichte aanbevelingen om je stressniveau te verminderen. De investering is € 375,00 exclusief BTW en exclusief € 18,75 CCV registratiekosten. TLN biedt hiermee de complete training aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs. U kunt op deze training € 75,00 SOOB subsidie verkrijgen.
 
Nut voor de werknemer en de werkgever
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten en stress. Het bespreekbaar maken van stress staat daarom hoog op de agenda van veel werkgevers. Wanneer u uw werknemers een gerichte training laat volgen, werkt u actief mee aan bewustwording en stresspreventie. Dat doet niet alleen iets met de sfeer in uw bedrijf, een gevolg daarvan kan ook zijn dat het verzuimcijfer daalt.

Programma

08.45 uur Ontvangst
09.00 uur Start Training
12.00 uur Lunch
17.00 uur Einde Training

TLN volgt de ontwikkelingen van het coronavirus op de voet. Volg ons liveblog voor de laatste ontwikkelingen.
 

CCV-uren 
De training kan in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden en
telt mee voor de Code 95 ccv-uren.
 

Wat zijn de regels om de CCV-uren te halen?
Er zijn een paar regels waar jij en wij ons aan moeten houden om de
CCV-uren te krijgen. De belangrijkste:
- je krijgt alleen CCV-uren als je de hele workshop volgt.
- Deelnemers zorgen voor een juiste aanlevering van gegevens.
- Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn komen niet in aanmerking
voor de CCV-uren.
- Deelnemers dienen zich voor aanvang van de workshop te identificeren
met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
(een bestuurderskaart volstaat niet).
 

SOOB
Op de training Sociale Veiligheid en omgaan met stress is € 75,00 SOOB
subsidie van toepassing. TLN Opleidingen verzorgt de
subsidieaanvraag voor u.
Je dient zelf, uiterlijk 4 maanden na afloop van de training,
via www.soobsubsidiepunt.nl een declaratie in voor het bedrag
dat is gereserveerd in de subsidiereservering.
Deze declaratie bevat:
o Kopie van 1 loonstrook van de deelnemer, waaruit blijkt dat voor de
deelnemer premieafdracht aan SOOB heeft plaatsgevonden.
De loonstrook heeft betrekking op de periode van één maand
voorafgaand aan de startdatum van de training tot en met uiterlijk
3 maanden na afloop van de training.Op de loonstrook dient de deelnemer
te kunnen worden geïdentificeerd op basis van het personeelsnummer
van het bedrijf.
o Factuur van de training, waaruit blijkt dat deze factuur betrekking heeft
op de desbetreffende deelnemer en de training waarop minimaal het
factuurbedrag en de factuurdatum staan gespecificeerd.
Het factuurbedrag (ex. BTW) dient gelijk te zijn aan het bedrag
zoals vermeld in de aanvraag.
o Ondertekende presentielijst. TLN Opleidingen zorgt ervoor dat de
presentielijst per deelnemer wordt geüpload in het SOOB subsidiepunt.
 

Je kunt de training op het SOOBsubsidiepunt vinden onder de
volgende kenmerken:
Opleidingscategorie: Themagerichte scholing veiligheid
Opleiding: 73139 Sociale Veiligheid en omgaan met stress U15-1
Opleider: TLN Consultancy


Voor het volledige SOOB reglement verwijzen wij je naar de website van
het SOOB subsidiepunt. Indien je vragen hebt met betrekking tot de SOOB
registratie kun je contact opnemen met het secretariaat: 088-4567140


Na inschrijving kun je tot 10 werkdagen voor aanvang van de workshop
kosteloos afzeggen. Zeg je binnen 10 werkdagen voor aanvang af,
of ben je afwezig, dan brengen wij 100% van de kosten in rekening.
TLN opleidingen heeft het recht om trainingen te verplaatsen en om
bij onvoldoende aanmeldingen de training tot 10 werkdagen van
tevoren te annuleren.

 

Besloten bijeenkomst

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.
Vragen? Mail naar evenementen@tln.nl.