Navigatiekoppelingen overslaandetail

5a47220a-19c7-458e-a13f-04f4bdcd72ee

 — WAGENBERG, Wagenstraat 78

Training Criminaliteitspreventie (Code 95 U07-1)

Besloten bijeenkomst

Vragen? Mail naar evenementen@tln.nl

maandag 11 mei
09:00 tot 17:00 uur

Wagenstraat 78
4845 CX WAGENBERG

2 deelnemers
Besloten bijeenkomst

Training Criminaliteitspreventie (Code 95 U07-1)

De training bestaat uit een programma van 1 dag en is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
• Beveiliging en bewustwording voor chauffeurs waaronder het gebruik van social media en cybercriminaliteit
• Security op de vestiging waaronder het voorkomen van overvallen op locatie
• Het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van overvallen op chauffeurs
• Technische beveiligingsmaatregelen en preventiemaatregelen (uitleg over o.a. sloten, verzegeling,
meldkamer)
• Het voorkomen van illegale immigranten in het voertuig
• Het voorkomen van drugs in voertuig en/of lading

Programma

08.45 uur ontvangst
09.00 uur start training
17.00 uur einde training
 

CCV-uren 
De training kan in het kader van de verplichte nascholing gevolgd
worden en telt mee voor de Code 95 ccv-uren.
 

Wat zijn de regels om de CCV-uren te halen?
Er zijn een paar regels waar jij en wij ons aan moeten houden om de
CCV-uren te krijgen. De belangrijkste:
- Je krijgt alleen CCV-uren als je de hele workshop volgt.
- Deelnemers zorgen voor een juiste aanlevering van gegevens.
- Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn komen niet in aanmerking
voor de CCV-uren.
- Deelnemers dienen zich voor aanvang van de workshop te identificeren
met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
(een bestuurderskaart volstaat niet).
 

SOOB
Op de training Criminaliteitspreventie is €100 SOOB subsidie van toepassing.
TLN Opleidingen verzorgt de subsidieaanvraag voor jou.
Je dient zelf, uiterlijk 4 maanden na afloop van de training,
via www.soobsubsidiepunt.nl een declaratie in voor het bedrag
dat is gereserveerd in de subsidiereservering.
Deze declaratie bevat:
o Kopie van 1 loonstrook van de deelnemer, waaruit blijkt dat voor de
deelnemer premieafdracht aan SOOB heeft plaatsgevonden.
De loonstrook heeft betrekking op de periode van één maand
voorafgaand aan de startdatum van de training tot en met uiterlijk
3 maanden na afloop van de training. Op de loonstrook dient de deelnemer
te kunnen worden geïdentificeerd op basis van het personeelsnummer
van je bedrijf.
o Factuur van de training, waaruit blijkt dat deze factuur betrekking heeft
op de desbetreffende deelnemer en de training waarop minimaal het
factuurbedrag en de factuurdatum staan gespecificeerd.
Het factuurbedrag (ex. BTW) dient gelijk te zijn aan het bedrag
zoals vermeld in de aanvraag.
o Ondertekende presentielijst. TLN Opleidingen zorgt ervoor dat de
presentielijst per deelnemer wordt geüpload in het SOOB subsidiepunt.
 

Je kunt de training op het SOOBsubsidiepunt vinden onder de
volgende kenmerken:
Opleidingscategorie: Themagerichte scholing veiligheid
Opleiding: 73138 Criminaliteitspreventie U07-1
Opleider: TLN Consultancy


Voor het volledige SOOB reglement verwijzen wij je naar de website van
het SOOB subsidiepunt. Indien er vragen zijn met betrekking tot de SOOB
registratie kun je contact opnemen met het secretariaat: 088-4567140


Na inschrijving kan je tot 10 werkdagen voor aanvang van de training
kosteloos afzeggen. Zeg je binnen 10 werkdagen voor aanvang af,
of ben je afwezig, dan brengen wij 100% van de kosten in rekening.
TLN opleidingen heeft het recht om trainingen te verplaatsen en om
bij onvoldoende aanmeldingen de training tot 10 werkdagen van te
voren te annuleren.
 

2 van maximaal 16 deelnemers

Besloten bijeenkomst

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.
Vragen? Mail naar evenementen@tln.nl.