Navigatiekoppelingen overslaandetail

24ee737e-d01a-4644-9219-e6fb8ee95832

 — ,

Workshop Aangaan en eindigen van de arbeidsovereenkomst - online

dinsdag 18 juni
09:00 tot 11:15 uur

Digitale Vergadering


 

7 deelnemers

Workshop Aangaan en eindigen van de arbeidsovereenkomst - online

De regels die gelden bij het aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten kunnen niet los van elkaar worden gezien. De regels rondom ontslag beginnen namelijk al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst; een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt anders dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten hoe ze hier mee om moeten gaan.

In 2020 en 2021 is een aantal wetten en regels in werking getreden die gevolgen hebben voor het aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten:
- de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met gevolgen voor het ontslagrecht en de transitievergoeding;
- de Regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is;
- de Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd of overlijden van de werkgever. 
Kortom, het arbeidsrecht is volop in beweging!

De workshop 'Aangaan en eindigen van de arbeidsovereenkomst’ wordt zowel online als fysiek aangeboden.
Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
- de proeftijd 
- het ontslagrecht; alle vormen van ontslag worden behandeld
- de transitievergoeding en compensatie van de transitievergoeding
- de wetten en regels die in werking zijn getreden in 2020 en 2021 die van invloed zijn op het aangaan en eindigen van arbeidsovereenkomsten en eventuele toekomstige wetswijzigingen.

Het theoretische kader van de workshop wordt aangevuld met een groot aantal voorbeelden uit de praktijk en actuele rechtspraak. Verder ga je actief aan de slag door middel van praktijkcasussen. Na afloop van de workshop ben je in staat om arbeidsovereenkomsten op een juiste manier aan te gaan en te beëindigen én kunnen wellicht onnodige kosten worden voorkomen.

Doelgroep 
De workshop is zeer geschikt voor ondernemers in de transport en logistieke sector, personeelsfunctionarissen en anderen die verantwoordelijk zijn voor het personeel. 

Programma

Je kunt deelnemen aan de online workshop, bestaande uit 2 sessies via Teams
Tijd: 09.00 - 11.15 uur
 

Start donderdag 23 mei Online
vervolg  30 mei Online
   
Start woensdag 5 juni Online
vervolg  12 juni Online
   
Start dinsdag 18 juni Online
vervolg  25 juni Online

óf de fysieke workshop, bestaande uit 1 dag op locatie
Tijd: 09.00 - 14.00 uur (inclusief lunch);
 
Donderdag 4 april Wolvega
Donderdag 11 april Eindhoven
Woensdag 29 mei Zoetermeer
Dinsdag 4 juni Breda
Donderdag 27 juni Apeldoorn

Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail. Een week voor aanvang van de training ontvang je de betreffende deelnamelink of locatiegegevens. 
Let op bij aanmelden dat je je onder de juiste bedrijfsnaam (BV) / TLN relatienummer en SOOB nummer aanmeldt.

Wij bieden deze workshop kosteloos aan voor bedrijven die SOOB afdragen.
Om dit te kunnen blijven doen vragen wij je om ons bij verhindering uiterlijk 10 werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen (workshop@tln.nl). Zeg je binnen 10 werkdagen af of ben je zonder bericht afwezig, dan zijn wij genoodzaakt om €75 in rekening te brengen.
Bij te weinig aanmeldingen kan TLN een workshop te allen tijde wijzigen of annuleren.

7 van maximaal 10 deelnemers